உங்கள் அபிமான எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் நிறுவனத்தின் அனைத்து பதிப்புகளையும் இத்தளத்தில் வாசிக்கலாம்.

மாதமொன்றுக்கான கட்டணம் $2 அல்லது இலங்கை ரூபா 600 ஆகும் . நீங்கள் விரும்பிய நேரத்தில் இரத்து செய்து கொள்ளலாம்.

USD
LKR

1 Month:

$2

Subscribe now

6 Month:

$12

Subscribe now

12 Month:

$20

Subscribe now

1 Month:

600 LKR

Subscribe now

6 Month:

3600 LKR

Subscribe now

12 Month:

6000 LKR

Subscribe now